Heeft u nog een oude accu?

Autodemontagebedrijf Jansen van Beek neemt elke lood-accu kosteloos in!

Recyclingproces autoaccu’s

In autoaccu’s zitten schadelijke materialen, zoals lood en zwavelzuur. Als deze materialen vrijkomen, vormen ze een gevaar voor mens en milieu. Het is dus van belang dat afgedankte accu’s op verantwoorde wijze worden verwerkt. De accu is meestal het eerste onderdeel dat door het demontagebedrijf uit een afgedankte auto wordt verwijderd. Een inzamelaar haalt de accu’s op bij de demontagebedrijven, waarna ze worden getransporteerd naar de verwerker.

 

Testopname