Auto Recycling Nederland

Waarom Auto Recycling Nederland (ARN)?

logo-arn

De auto; een bron van grondstoffen

2015-09-30 23.19.43

Recyclingproces auto’s

Samen met ongeveer 300 ketenpartners maakt ARN zich sterk voor een zo efficiënt en effectief mogelijke recycling van autowrakken. Dat begint bij hergebruik van onderdelen, ingevuld door de markt zelf. Daarna is het belangrijk te kijken hoe het restant van de auto als grondstof weer opnieuw op een zo hoogwaardig mogelijke manier kan worden gerecycled. Deze activiteiten worden betaald vanuit de recyclingbijdrage van € 35,00 die bij de verkoop van elke nieuwe auto in rekening wordt gebracht. Waar bestaat de auto uit? Wat kunnen we met het materiaal? Hoe moeilijk is het om het eruit te halen? De antwoorden hierop leiden tot de huidige prestatie in Nederland, waarmee we voorop lopen in Europa. Aan het eind van de levenscyclus gaat uw auto naar de ‘sloop’: het autodemontagebedrijf. In Nederland worden jaarlijks zo’n 230.000 autowrakken gedemonteerd. Minimaal 95% van het autogewicht wordt gerecycled en nuttig toegepast.


 
1. Autodemontagebedrijf Jansen van Beek
Levert u uw oude auto in bij autodemontagebedrijf Jansen van Beek, dan bent u verzekerd van milieuverantwoorde recycling van uw oude auto. Na inlevering van uw oude auto bij het autodemontagebedrijf ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Het kenteken wordt afgemeld bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Veel onderdelen van uw auto, zoals dynamo, startmotor en koplampen zijn na reiniging en eventuele revisie geschikt voor hergebruik. Deze worden bij het demontagebedrijf opgeslagen en verkocht. Daarna wordt uw auto ontdaan van de accu, alle vloeistoffen en de banden. Gespecialiseerde bedrijven zamelen deze materialen in, en verwerken deze tot grondstoffen voor nieuwe producten. Gedemonteerde materialen:
 • Vloeistoffen
 • Banden
 • Startaccu
2. Shredderbedrijf / Tussenhandelaar
De kale autowrakken gaan, al dan niet via een erkende tussenhandelaar, naar een ARN-erkend shredderbedrijf dat alle metalen terugwint ten behoeve van de metaalverwerkende industrie. Het restant – shredderafval – gaat voor verdere verwerking naar de PST-fabriek in Tiel. Materialen:
 • IJzer
 • Koper
 • Aluminium

3. PST-fabriek In de PST-fabriek wordt shredderafval met Post Shredder Technologie (PST) op verschillende manieren gescheiden voor hergebruik. Dit levert 4 hoofdstromen van grondstoffen op, die in verschillende afzetmarkten worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Materialen:

 • Mineralen
 • Vezels
 • Kunststof
 • Metalen
De PST-fabriek is essentieel voor de laatste procenten in het behalen van de doelstelling van 95% recycling en nuttige toepassing. Daarom heeft ARN voor de PST-fabriek een Life+-subsidie ontvangen. Het subsidieprogramma Life+ is bedoeld voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Life+ heeft 3 pijlers: natuur en diversiteit, milieu en communicatie, en milieubeleid en bestuur (governance). Autorecycling valt onder de laatste pijler. ARN is voorloper; de PST-fabriek dient als demonstratieproject voor andere EU-landen.Uit welke materialen bestaat uw auto? In 2014 woog de gemiddelde auto 1.041 kilo en leverde gemiddeld ongeveer 170 kilo shredderafval op. Dit is onderverdeeld in de volgende materialen:
 • Metalen 11 kg
 • Kunststof 69 kg
 • Vezels 34 kg
 • Mineralen 26 kg
 • Overig 8 kg
 • Stof 22 kg
Financiering Consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto een recyclingbijdrage. De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens is per 1 januari 2020 €35,00. Voor dit bedrag zorgt ARN samen met autodemontage-, inzamel-, recycling- en shredderbedrijven én de PST-fabriek dat meer dan 96% van de auto wordt gerecycled en nuttig toegepast. Bekijk het recyclingproces hierboven om te zien waarvoor de recyclingbijdrage wordt gebruikt.