Waarom Scooter Recycling Nederland (SRN)?

SRN_logo

De laatste jaren neemt het park aan brom- en snorfietsen fors toe. Met jaarlijkse nieuwverkopen van ongeveer 60.000 stuks komt het totaal aantal rijdende brom- of snorfiets in Nederland neer op meer dan 1 miljoen stuks. Van consumenten krijgt de branche steeds vaker de vraag waar ze met hun oude brom- of snorfiets naar toe kunnen. Recycling van brom- of snorfietsen bevindt zich momenteel vaak in een onduidelijk en ongecontroleerd circuit. Er zijn wel professionele recyclingbedrijven, maar hier gaan niet alle brom- of snorfietsen naar toe. Gevaarlijke stoffen als olie, koelvloeistof en loodaccu’s worden niet altijd gerecycled en ook waardevolle materialen worden lang niet altijd optimaal gerecycled. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel milieuverantwoord en gecontroleerd gebeurt is SRN opgericht.

Naast het milieu zet SRN zich actief in om criminaliteit met (oude) brom- en snorfietsen en/of onderdelen te bestrijden. SRN werkt daarbij nauw samen met politie en justitie. Diefstal van brom- en snorfietsen is voor de klant erg vervelend. Daar komt bij dat criminaliteit met voertuigen op tal van andere gebieden weer leidt tot criminele en malafide praktijken. Ook hier neemt de branche nog meer dan voorheen haar verantwoordelijkheid voor een veilige en duurzame gebruiksperiode van het voertuig.

Doel

Vanuit de professionele gemotoriseerde tweewielerbranche, georganiseerd onder RAI Vereniging (fabrikanten) en Bovag (brom- en snorfietsbedrijven) is besloten om de beschreven problematiek aan te pakken. Op 30 augustus 2011 is de Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) opgericht. Deze stichting heeft als doel de brom- of snorfietsen op een milieuverantwoorde wijze te recyclen en daarnaast bij te dragen aan het voorkomen van voertuigcriminaliteit aan het einde van het leven.

Met een recyclingsysteem alleen zijn we er echter niet. Ook op het vlak van wet- en regelgeving zal SRN zich inzetten om datgene te doen wat voor de maatschappij en de professionele branche het beste is. Voor de komende tijd heeft SRN zich als doel gesteld om samen met politiek en bevoegd gezag het volgende te bewerkstelligen:

  • Handhaving van particulieren en ondernemers die grote aantallen brom- en snorfietsen afmelden en demonteren.
  • Inperking of afschaffing van de mogelijkheid voor particulieren en ondernemers om in grote hoeveelheden brom- en snorfietsen te melden als "sloop in eigenbeheer".
  • Opnemen van de demontage van brom- en snorfietsen in het Activiteitenbesluit.

Kosten

Het recyclen van brom- en snorfietsen brengt kosten met zich mee. De kosten voor het inrichten van het systeem, het monitoren van de materiaalstroom, landelijk inzamelen en verwerken worden gedragen door de Stichting SRN. SRN betaalt deze kosten met de inkomsten uit een recyclingbijdrage die wordt betaald bij aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets.

Bij inlevering dient je snor- of bromfiets ‘compleet’ te zijn, wat betekent: inclusief motor, frame en wielen. Is dit niet zo, dan worden er mogelijk toch kosten berekend bij inlevering.

Recyclingsysteem

Het recyclingsysteem bestaat uit twee onderdelen: een innamenetwerk en een recyclingnetwerk. Het innamenetwerk bestaat uit een verzameling van bedrijven waar de consument zijn brom- of snorfietsen in kan leveren. Inleverpunten zijn deelnemende brom- en snorfietsbedrijven (vakhandel) en ook deelnemende recyclingbedrijven.
De oude brom- en snorfietsen worden bij de inleverpunten opgehaald, waarna ze door professionele recyclingbedrijven zullen worden ontdaan van olie, brandstof en andere milieugevaarlijke vloeistoffen. Ook de batterij wordt verwijderd, aangezien hier lood en zuur inzitten. Deze materialen worden door erkende bedrijven verwerkt en gerecycled. Het ijzer wordt uiteraard ook hergebruikt; nadat de brom- of snorfietsen door de shredder is gegaan, wordt het ijzer gebruikt voor nieuwe producten.

Scooter Recycling Nederland